Home
Tapu
Beurzen
Bezichtigingsreizen
Interesse?


Tapu

Een belangrijk onderdeel van het kopen van een huis in Turkije is het Tapu, het eigendomsbewijs. Het aankopen van grondbezit is relatief eenvoudig, veilig en risicoloos als men bekend is met de voorschriften en wetten. Elke transactie wordt geregistreerd bij het Tapu-bureau (vergelijkbaar met het Nederlandse kadaster). De koper ontvangt een eigendomsbewijs, het Tapu. Op het Tapu-bureau bij de gemeente in Turkije worden alle registraties bijgehouden. Hier moeten koper en verkoper onder overlegging van hun legitimatiebewijzen, recente pasfoto's en een uittreksel van het geboorteregister de koop officieel laten bekrachtigen. Bij buitenlandse kopers wordt altijd een beëdigde tolk ingezet. Successie geschiedt, net zoals in Nederland, aan de erfopvolgers wanneer er geen anders luidend testament aanwezig is.

Natuurlijke personen mogen, met uitzondering van verboden gebieden, grondbezit verwerven in Turkije. Onroerend goed kan alleen worden overgeschreven in het kadaster. De Tapu is het bewijs van inschrijving in het kadaster en uw eigendomsbewijs. Naast het Tapu heeft u ook een Iskan nodig, een vestigingsdocument. Hiermee verklaart de gemeente dat u in de woning mag wonen. Daarnaast heeft u de Iskan nodig voor de aanvraag van water en elektriciteit. Dit is met name aan het eind van de maand belangrijk.

Het Tapu wordt uitsluitend door het gemeentelijk kadaster (Tapu-bureau) afgegeven in het bijzijn van een beëdigde tolk. Voor meer informatie kunt u ook de website van de Nederlandse ambassade bezoeken.